Läs mer …
Första hjälpen, Röda korset 2007
Jonsson, Första hjälpen i fjällterräng, 1993
Nordgren, Första hjälpen i terräng,  2004
Jande-Waldau, Winarve, Prehospitalt akut omhändertagande. Räddningsverket, 2004
Forgey, Practice guidelines for wilderness emergency care. Wilderness medical society, 2006
Elsensohn, Concensus guidelines on mountain emergency medicine and risk reduction. ICAR MEDCOM, 2001
Schimelpfenig, Wilderness medicine. NOLS, 2005
Tilton, Backcountry first aid and extended care. Falcon guide, 2007
Ellerton, Casualty care in mountain rescue. Mountain rescue council, 2006
 
Movie presentation
Read more
Print hand model
Doctor Lundh
Contact
Home